en skärmdump av instrumentpanelen i maila.ai som visar hur man väljer text och formateringsstil

Hur ändrar man stilen på texter med Maila AI?

  • Steg 1: Gå till maila.ai-instrumentbrädan och skriv ett stycke text.
  • Steg 2: markerar ett stycke text och klickar på "till formell stil" -knappen.
  • Steg 3: Resultatet visas på instrumentbrädan på högersidan.

maila.ai använder kraften i artificiell intelligens för att förvandla dina texter. till en formell stil. Om resultatet inte är korrekt, försök igen. varje gång du använder verktyget, blir resultatet annorlunda.

Vad är maila.ai-verktyget?

maila.ai är ett verktyg som använder artificiell intelligens för att generera texter, det kan skriva en informerad text, det kan sammanfatta en text, det kan omvandla en text från en formell stil till en informell stil och mer.

Vad är den formella stilen?

En formell stil är en skrivstil som kännetecknas av att man använder ett klart och koncist språk och följer traditionella grammatiska konventioner. Formellt skrivande används ofta i akademiska och professionella sammanhang och är vanligtvis mindre personligt än andra skrivstilar.

Vad är den informella stilen?

Informellt skrivande är skrivande där du ska visa din förmåga att skriva informellt och uttrycka din egen ståndpunkt i en fråga. Informellt skrivande kan innehålla slang, talesätt, bruten syntax, bisatser och så vidare. Informellt skrivande har en personlig ton som om du talade direkt till din publik (läsaren).