SEKRETESSPOLICY

Datum för ikraftträdande: 25 september 2021

Introduktion

maila.ai ("oss", "vi" eller "vår") driver maila.ai (nedan kallad "tjänsten").

Vår integritetspolicy reglerar ditt besök på maila.ai och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som uppstår genom din användning av vår tjänst.

Läs denna integritetspolicy noggrant För att få en tydlig förståelse för hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar din personliga information.

Våra användarvillkor ("villkor") reglerar all användning av vår tjänst och utgör tillsammans med integritetspolicyn ditt avtal med oss ("avtal").

Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats.

Definitioner

SERVICE hänvisar till webbplatsen maila.ai som drivs av support Levin.

PERSONUPPGIFTER avser uppgifter om en levande individ som kan identifieras utifrån dessa uppgifter (eller utifrån dessa och annan information som antingen finns i vår ägo eller som sannolikt kommer i vår ägo).

ANVÄNDARUPPGIFTER är uppgifter som samlas in automatiskt och som antingen genereras av användningen av tjänsten eller av själva infrastrukturen (t.ex. varaktigheten av ett sidbesök).

COOKIES är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

DATAKONTROLLER är en fysisk eller juridisk person som (antingen ensam eller gemensamt eller i samverkan med andra personer) bestämmer i vilket syfte och på vilket sätt personuppgifter behandlas eller ska behandlas. När det gäller denna webbplats är ägaren den personuppgiftsansvarige.

DATABERÄTTARE (ELLER TJÄNSTLEVERANTÖRER): varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning. Vi kan använda oss av olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter på ett mer effektivt sätt.

UPPDATAUPPGIFTER är varje levande individ som är föremål för personuppgifter.

ANVÄNDAREN är den person som använder vår tjänst. Användaren motsvarar den registrerade som är föremål för personuppgifter.

Informationsinsamling och användning

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlade uppgifter

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • För- och efternamn

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig via nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte längre ta emot någon eller alla dessa meddelanden från oss genom att använda länken "avregistrering" eller skicka e-post till support@maila.ai.

Användningsuppgifter

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du får tillgång till "tjänsten" med eller via en mobil enhet ("användningsdata").

Dessa användningsdata kan innehålla information som din dators Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du använder Tjänsten med en mobil enhet kan denna Användningsdata innehålla information som t.ex. vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP-adress, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Cookies Data

Exempel på cookies som vi kan använda:

Session Cookies: Vi använder Session Cookies för att driva vår tjänst.

Preferenscookies: Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.

Säkerhetscookies: Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.

Användning av insamlade uppgifter

Vi använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst;
 • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst;
 • för att tillhandahålla support;
 • för att övervaka användningen av vår tjänst;
 • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem;
 • För att fullgöra våra skyldigheter och hävda våra rättigheter som följer av avtal som ingåtts mellan dig och oss;
 • Att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller visat intresse för, såvida du inte har valt att inte få sådan information.

Överföring av uppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av att du skickar in sådan information utgör ditt samtycke till en sådan överföring.

Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter till en organisation eller ett land kommer att äga rum om det inte finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Offentliggörande av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part som tillhandahåller tjänster till oss, till exempel moln- och hostingleverantörer, dataanalys, betalningshantering, tillhandahållande av informationsteknik och relaterad infrastruktur, e-postleverans, revision och liknande tjänster.

Säkerhet av uppgifter

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och enskilda personer för att underlätta vår tjänst ("tjänsteleverantörer"), tillhandahålla tjänsten för vår räkning eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter för att utföra specificerade uppgifter för vår räkning. De är skyldiga att varken avslöja eller använda uppgifterna i något annat syfte.

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att automatisera utvecklingsprocessen för vår tjänst.

Vercel.

Vercel tillhandahålls av Vercel, Inc.

Vercel är en plattform för att distribuera och hantera appar.

För mer information om vilka uppgifter Vercel samlar in och i vilket syfte samt hur skyddet av uppgifterna säkerställs, besök sidan Vercel sekretesspolicy: https://vercel.com/privacy.

Microsoft Azure

Microsoft Azure tillhandahålls av Microsoft Corporation.

Microsoft Azure är en molndataplattform och infrastruktur, skapad av Microsoft, för att bygga, distribuera och hantera applikationer och tjänster genom ett globalt nätverk av datacenter som förvaltas av Microsoft.

För mer information om vilka uppgifter Microsoft Azure samlar in i vilket syfte och hur skyddet av uppgifterna säkerställs, besök sidan Microsoft Azures sekretesspolicy: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

OpenAI

OpenAI tillhandahålls av OpenAI, Inc.

OpenAI är ett icke vinstdrivande AI-forskningsföretag som syftar till att främja, studera och tjäna användningen av artificiell allmän intelligens (AGI) för att gynna mänskligheten.

För mer information om vilka uppgifter OpenAI samlar in i vilket syfte och hur skyddet av uppgifterna säkerställs, besök OpenAI:s sida om sekretesspolicy: https://openai.com/privacy/.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter som omfattas av GDPR.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på support@maila.ai.

Du har rätt att få tillgång till, uppdatera eller radera den information som vi har lagrat om dig. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar för att skydda säkerheten för dina personuppgifter.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information kan du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vår policy för "Do Not Track"-signaler:

Vi respekterar "Do Not Track"-signaler och spårar inte, placerar inte cookies och använder inte reklam när en "Do Not Track"-mekanism finns i webbläsaren. "Do Not Track" är en inställning som du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill bli spårad.

 • Du kan aktivera eller inaktivera Do Not Track genom att besöka inställningar eller inställningar i din webbläsare.

Dina dataskyddsrättigheter enligt California Consumer Privacy Act (CCPA)

Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att få information om vilka uppgifter vi samlar in om dig, be att få radera dina uppgifter och att inte sälja (dela) dem. För att utöva dina dataskyddsrättigheter kan du göra vissa förfrågningar och fråga oss om personuppgifter.

När vi tar emot en sådan begäran kommer vi att tillhandahålla följande information:

 • De kategorier av personuppgifter som vi har samlat in om dig.
 • De kategorier av källor från vilka vi samlar in dina personuppgifter.
 • Det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in eller sälja dina personuppgifter.
 • De kategorier av tredje parter som vi delar personuppgifter med.
 • De specifika uppgifter om personuppgifter som vi har samlat in om dig.
 • En förteckning över kategorier av personuppgifter som vi har lämnat ut i ett affärssyfte, tillsammans med kategorin för alla andra företag som vi har delat dem med.
 • Observera att du har rätt att be oss att ge dig denna information högst två gånger under en rullande tolvmånadersperiod. När du gör denna begäran kommer den information som tillhandahålls att begränsas till den personliga information som vi har samlat in om dig under de föregående tolv månaderna.

"För att radera dina personuppgifter". Om du gör denna begäran kommer vi att radera de personuppgifter som vi har om dig i våra register från och med dagen för din begäran. Vi kommer att beordra eventuella tjänsteleverantörer att göra detsamma. I vissa fall kan radering ske genom avidentifiering av informationen.

Vi varken säljer eller hyr ut dina personuppgifter till tredje part i något syfte. Du är den enda ägaren av dina personuppgifter och kan när som helst begära utlämnande eller radering.

Observera att om du ber oss att radera eller sluta sälja dina uppgifter kan det påverka din upplevelse hos oss, och du kanske inte kan delta i vissa program eller medlemstjänster som kräver användning av dina personuppgifter för att fungera.

För att utöva dina rättigheter till dataskydd i Kalifornien som beskrivs ovan, vänligen skicka din(a) begäran(ar) på något av följande sätt:

 • Med e-post: support@maila.ai
 • Genom att besöka vår webbplats: maila.ai/contact

Dina dataskyddsrättigheter, som beskrivs ovan, omfattas av CCPA (California Consumer Privacy Act). Om du vill veta mer kan du besöka den officiella webbplatsen California Legislative Information. CCPA trädde i kraft den 01/01/2020.

Barns integritet

Våra tjänster är inte avsedda att användas av barn under 16 år ("barn").

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information om barn under 16 år. Om du får kännedom om att ett barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss. Om vi upptäcker att vi omedvetet har samlat in personuppgifter från barn utan föräldrarnas samtycke kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort informationen från våra servrar.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för att se om den har ändrats. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss:

Med e-post: support@maila.ai.

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 25 september 2020