PERSONVERNERKLÆRING

Gyldig fra: 25 September 2021

INNLEDNING

maila.ai («oss», «vi» eller «vår») driver maila.ai (hereinafter referred to as “Service”).

Vår personvernerklæring regulerer besøket ditt på maila.ai, og forklarer hvordan vi samler inn, beskytter og avslører informasjon som følge av bruken av tjenesten vår.

Vennligst les denne personvernerklæringen nøye for å få et klart bilde av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte behandler dine personlige opplysninger.

Våre vilkår for bruk («Vilkår») regulerer all bruk av tjenesten vår, og sammen med personvernerklæringen utgjør den avtalen din med oss («avtale»).

Du godtar vår personvernerklæring ved å bruke nettstedet vårt.

Definisjoner

SERVICE refererer til maila.ai-nettstedet drevet av support Levin.

PERSONAL DATA referer til data om en levende person som kan identifiseres fra slik data (eller fra disse og andre opplysninger enten i vår besittelse eller sannsynligvis i vår besittelse).

USAGE DATA er data som samles automatisk og genereres enten ved bruk av Service eller fra infrastrukturen selv (for eksempel varigheten av et sidebesøk).

COOKIES er små filer som lagres på enheten din (datamaskin eller mobilenhet).

DATA CONTROLLER betyr en fysisk eller juridisk person som (enten alene eller sammen eller felles med andre personer) bestemmer formålet med, og måten hvorpå noen personopplysninger er, eller skal være, behandlet. I tilfelle dette nettstedet er datakontrolleren eieren.

DATA PROCESSORS (OR SERVICE PROVIDERS) betyr enhver fysisk eller juridisk person som behandler data på vegne av datakontrolleren. Vi kan bruke tjenestene til ulike tjenesteleverandører for å behandle dataene dine mer effektivt.

DATA SUBJECT er enhver levende person som er gjenstand for personopplysninger.

THE USER er den enkelte som bruker tjenesten vår. Brukeren svarer til datapersonen, som er gjenstand for personopplysninger.

Informasjonsinnsamling og bruk

Vi samler inn flere forskjellige typer informasjon for ulike formål for å gi og forbedre tjenesten vår til deg.

Typer data som samles inn

Personlige data

Mens du bruker tjenesten vår, kan vi be deg om å gi oss visse personlig identifiserbare opplysninger som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg («personlige data»). Personlig identifiserbar informasjon kan inkludere, men er ikke begrenset til:

 • E-postadresse
 • For- og etternavn

Vi kan bruke personlige data til å kontakte deg via nyhetsbrev, markedsførings- eller reklamemateriale og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Du kan velge å ikke motta noen, eller alle, av disse kommunikasjonene fra oss ved å bruke 'avmeldingslenken' eller sende e-post til support@maila.ai.

Bruksdata

Vi kan også samle inn informasjon som nettleseren din sender hver gang du besøker tjenesten vår eller når du får tilgang til 'service' via eller via en mobil enhet («bruksdata»).

Denne bruksdatainformasjonen kan inkludere informasjon som IP-adressen til datamaskinen din (f.eks. IP-adresse), nettlesertype, nettleserversjon, sidene til tjenesten vår som du besøker, tidspunktet og datoen for besøket, tiden du bruker på disse sidene, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Når du får tilgang til Service med en mobil enhet, kan denne bruksdatainformasjonen inkludere informasjon som type mobilenhet du bruker, mobilenheten din unike ID, IP-adressen til mobilenheten din, operativsystemet for mobilen, typen mobilnettleser du bruker, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Cookies Data

Eksempler på Cookies vi kan bruke:

Session Cookies: Vi bruker Session Cookies for å drive tjenesten vår.

Preference Cookies: Vi bruker Preference Cookies for å huske preferansene og ulike innstillinger.

Security Cookies: Vi bruker Security Cookies av sikkerhetshensyn.

Bruk av innsamlede data

we bruker de innsamlede dataene til ulike formål:

 • for å levere og vedlikeholde tjenesten vår;
 • for å varsle deg om endringer i tjenesten vår;
 • for å gi støtte;
 • for å overvåke bruken av tjenesten vår;
 • for å oppdage, forhindre og adressere tekniske problemer;
 • for å oppfylle våre forpliktelser og håndheve våre rettigheter som følge av eventuelle kontrakter inngått mellom deg og oss;
 • for å gi deg nyheter, spesialtilbud og generell informasjon om andre varer, tjenester og arrangementer som vi tilbyr som ligner på de du allerede har kjøpt eller har vist interesse for, med mindre du har valgt å ikke motta slik informasjon.

Overføring av data

Informasjonen din, inkludert personlige data, kan overføres til – og oppbevares på – datamaskiner som befinner seg utenfor staten, provinsen, landet eller annen statlig jurisdiksjon der personvernlovene kan være annerledes enn i jurisdiksjonen din.

Ditt samtykke til denne personvernerklæringen fulgt av innsending av slik informasjon representerer din avtale med oss.

Vi vil ta alle nødvendige trinn for å sikre at dataene dine behandles på en sikker måte og i samsvar med denne personvernerklæringen, og at ingen overføring av personlige data til en organisasjon eller et land vil finne sted med mindre det er tilstrekkelige kontroller på plass, inkludert sikkerheten til dataene dine og annen personlig informasjon.

Avsløring av data

Vi kan avsløre personlig informasjon til tredjeparter som tilbyr tjenester til oss, for eksempel sky- og hostingleverandører, dataanalyse, betalingsoverføring, informasjonsteknologi og relatert infrastruktur, e-postlevering, revisjon og lignende tjenester.

Sikkerhet av data

Sikkerheten til dataene dine er viktig for oss, men husk at ingen metode for overføring over Internett eller metode for elektronisk lagring er 100% sikker. Selv om vi streber etter å bruke akseptable kommersielle midler for å beskytte personlige data, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet.

Tjenesteleverandører

Vi kan ansette tredjeparts selskaper og enkeltpersoner for å lette tjenesten vår («Tjenesteleverandører»), tilby tjenesten på vegne av oss, eller hjelpe oss med å analysere hvordan tjenesten vår brukes.

Disse tredjepartene har tilgang til personlige data for å utføre angitte oppgaver på vegne av oss. De er forpliktet til å verken avsløre eller bruke dataene til noe annet formål.

Vi kan bruke tjenesteleverandører av tredjeparter for å automatisere utviklingsprosessen til tjenesten vår

Vercel

Vercel leveres av Vercel, Inc.

Vercel er en plattform for å distribuere og administrere apper.

For mer informasjon om hvilke data Vercel samler inn og til hvilket formål og hvordan beskyttelsen av dataene sikres, besøk Vercel Privacy Policy-siden: https://vercel.com/privacy.

Microsoft Azure

Microsoft Azure leveres av Microsoft Corporation.

Microsoft Azure er en skyplattform og infrastruktur, opprettet av Microsoft, for å bygge, distribuere og administrere programmer og tjenester gjennom et globalt nettverk av Microsoft-administrerte datacentre.

For mer informasjon om hvilke data Microsoft Azure samler inn til hvilket formål og hvordan beskyttelsen av dataene sikres, besøk Microsoft Azure Privacy Policy-siden: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

OpenAI

OpenAI leveres av OpenAI, Inc.

OpenAI er et ikke-kommersielt AI-forskningsselskap som har som mål å fremme, studere og betjene bruken av kunstig generell intelligens (AGI) til beste for menneskeheten.

For mer informasjon om hvilke data OpenAI samler inn til hvilket formål og hvordan beskyttelsen av dataene sikres, besøk OpenAI Privacy Policy-siden: https://openai.com/privacy/.

Lenker til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en lenke fra en tredjepart, blir du omdirigert til den tredjeparts nettside. Vi anbefaler sterkt at du gjennomgår personvernerklæringen for hvert nettsted du besøker.

Vi har ingen kontroll over og tar ikke ansvar for innholdet, personvernpolicyer eller praksis for tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Dine personvernrettigheter i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR)

Hvis du er bosatt i Den europeiske union (EU) og Det europeiske økonomiske området (EEA), har du visse personvernrettigheter, som er dekket av GDPR.

– Se https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Vi vil ta alle rimelige trinn for å tillate deg å rette, endre, slette eller begrense bruken av personlige data.

Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personlige data vi holder om deg og hvis du vil at de skal slettes fra systemene våre, kan du sende oss en e-post på support@maila.ai.

Du har rett til å få tilgang til, oppdatere eller slette informasjonen vi har lagret om deg. Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før vi svarer på slike forespørsler for å beskytte sikkerheten for personlige data.

Du har rett til å klage til en databeskyttelsesmyndighet om innsamlingen og bruken av personlige data. For mer informasjon, kan du kontakte lokale databeskyttelsesmyndigheter i det europeiske økonomiske området (EEA).

Vår policy for “Do Not Track”-signaler:

Vi respekterer 'Do Not Track'-signaler og sporer ikke, planter informasjonskapsler eller bruker annonsering når en Do Not Track-nettleser er på plass. 'Do Not Track' er en preferanse du kan angi i nettleseren din for å informere nettsteder om at du ikke ønsker å bli sporet.

 • Du kan aktivere eller deaktivere Do Not Track ved å besøke Innstillinger eller Innstillinger-siden for nettleseren din.

Dine personvernrettigheter i henhold til California Consumer Privacy Act (CCPA)

Hvis du er bosatt i California, har du rett til å bli informert om hvilke data vi samler inn om deg, be om å slette dataene dine og ikke selge (del) dem. For å utøve dine personvernrettigheter, kan du gjøre visse forespørsler og spørre oss om personlig informasjon.

Ved å motta slik en forespørsel, vil vi gi følgende informasjon:

 • Kategoriene med personlig informasjon vi har samlet inn om deg.
 • Kategoriene med kilder fra hvilke vi samler inn personlig informasjon.
 • Nærings- eller kommersielle formål med å samle inn eller selge personlig informasjon.
 • Kategoriene med tredjeparter med hvem vi deler personlig informasjon.
 • De spesifikke elementene med personlig informasjon vi har samlet inn om deg.
 • En liste over kategorier med personlig informasjon som vi har avslørt for et kommersielt formål, sammen med kategorien for ethvert annet selskap med hvem vi har delt det.
 • Vær oppmerksom på at du har rett til å be oss om å gi deg denne informasjonen ikke mer enn to ganger i en rullende tolvmånedersperiode. Når du gjør denne forespørselen, vil informasjonen som gis være begrenset til den personlige informasjonen vi har samlet inn om deg i de siste tolv månedene.

‘Slett personlig informasjon.’ Hvis du gjør denne forespørselen, vil vi slette den personlige informasjonen vi holder om deg i våre registre fra datoen for forespørselen. Vi vil rette eventuelle tjenesteleverandører til å gjøre det samme. I noen tilfeller kan sletting oppnås gjennom anonymisering av informasjonen.

Vi selger eller leier ikke personlig informasjon til tredjeparter til noe formål. Du er den eneste eieren av personlige data og kan be om avsløring eller sletting når som helst.

Vær oppmerksom på at hvis du ber oss om å slette eller stoppe salget av dataene dine, kan det påvirke opplevelsen din med oss, og du kan ikke kunne delta i visse programmer eller medlemskapstjenester som krever bruk av personlig informasjon ​​for å fungere.

For å utøve dine californiske personvernrettigheter beskrevet ovenfor, kan du sende forespørslene dine på en av følgende måter:

 • Via e-post: support@maila.ai
 • Ved å besøke nettstedet vårt: maila.ai/contact

Dine personvernrettigheter, beskrevet ovenfor, er dekket av CCPA, forkortelse for California Consumer Privacy Act. For å finne ut mer, besøk den offisielle California Legislative Information-nettstedet. CCPA trådte i kraft 01/01/2020.

Barnas personvern

Våre tjenester er ikke beregnet for bruk av barn under 16 år («barn»).

Vi samler ikke inn personlig identifiserbar informasjon om barn under 16 år. Hvis du blir klar over at et barn har gitt oss personopplysninger, vennligst kontakt oss. Hvis vi finner ut at vi uvitende har samlet inn personopplysninger fra barn uten foreldres samtykke, vil vi iverksette tiltak for å fjerne denne informasjonen fra våre servere.

Endringer i denne personvernerklæringen

Du oppfordres til å gjennomgå denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for eventuelle endringer. Endringer i denne personvernerklæringen trer i kraft når de er postet på denne siden.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss:

E-post: support@maila.ai.

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 25. september 2020