FORTROLIGHEDSPOLITIK

Ikrafttrædelsesdato: 25. september 2021

Introduktion

maila.ai ("os", "vi" eller "vores") driver maila.ai (herefter benævnt "Tjenesten").

Vores fortrolighedspolitik regulerer dit besøg på maila.ai og forklarer, hvordan vi indsamler, beskytter og videregiver oplysninger, der følger af din brug af vores Tjeneste.

Læs venligst denne fortrolighedspolitik omhyggeligt for at få en klar forståelse af, hvordan vi indsamler, bruger, beskytter eller på anden måde håndterer dine personlige oplysninger.

Vores Vilkår for brug ("vilkår") regulerer al brug af vores tjeneste og udgør sammen med privatlivspolitikken din aftale med os ("aftale").

Du accepterer vores privatlivspolitik ved at bruge vores websted.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Definitioner

SERVICE henviser til webstedet maila.ai, der drives af support Levin.

PERSONDATA henviser til data om en levende person, som kan identificeres ud fra sådanne data (eller ud fra disse og andre oplysninger, som vi enten er i vores besiddelse eller sandsynligvis vil komme i vores besiddelse).

BRUGERDATA er data, der indsamles automatisk og enten genereres af brugen af Tjenesten eller af selve infrastrukturen (f.eks. varigheden af et sidebesøg).

COOKIES er små filer, der gemmes på din enhed (computer eller mobilenhed).

DATAKONTROLLER er en fysisk eller juridisk person, der (enten alene eller i fællesskab eller i fællesskab med andre personer) bestemmer, til hvilke formål og på hvilken måde personoplysninger behandles eller skal behandles. I forbindelse med dette websted er den dataansvarlige dataansvarlig ejeren.

DATABERARBEJDERE (ELLER SERVICEYDELSER): enhver fysisk eller juridisk person, der behandler data på vegne af den dataansvarlige. Vi kan benytte os af forskellige tjenesteudbydere for at behandle dine data mere effektivt.

DATAINSPEKTØR er enhver levende person, som er genstand for personoplysninger.

BRUGEREN er den person, der bruger vores tjeneste. Brugeren svarer til den registrerede, som er genstand for personoplysningerne.

Informationsindsamling og brug

Vi indsamler flere forskellige typer af oplysninger til forskellige formål for at kunne levere og forbedre vores service til dig.

Typer af indsamlede data

Personlige data

Når du bruger vores tjeneste, kan vi bede dig om at give os visse personligt identificerbare oplysninger, der kan bruges til at kontakte eller identificere dig ("Personoplysninger"). Personligt identificerbare oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, følgende:

 • E-mail-adresse
 • Fornavn og efternavn

Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at kontakte dig via nyhedsbreve, markedsførings- eller reklamemateriale og andre oplysninger, der kan være af interesse for dig. Du kan fravælge at modtage nogen eller alle disse meddelelser fra os ved at bruge linket "afmelding" eller sende en e-mail til support@maila.ai.

Brugsdata

Vi kan også indsamle oplysninger, som din browser sender, når du besøger vores tjeneste, eller når du får adgang til "tjenesten" ved eller via en mobilenhed ("Brugsdata").

Disse brugsdata kan omfatte oplysninger såsom din computers internetprotokoladresse (f.eks. IP-adresse), browsertype, browserversion, de sider på vores tjeneste, som du besøger, tidspunktet og datoen for dit besøg, den tid, du bruger på disse sider, unikke enhedsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Når du tilgår Tjenesten med en mobilenhed, kan disse Brugsdata omfatte oplysninger såsom den type mobilenhed, du bruger, din mobilenheds unikke ID, IP-adressen på din mobilenhed, dit mobile operativsystem, den type mobil internetbrowser, du bruger, unikke enhedsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Cookies-data

Eksempler på cookies, som vi kan bruge:

Sessionscookies: Vi bruger sessionscookies til at drive vores tjeneste.

Præference-cookies: Vi bruger præference-cookies til at huske dine præferencer og forskellige indstillinger.

Sikkerhedscookies: Vi bruger sikkerhedscookies til sikkerhedsformål.

Anvendelse af indsamlede data

Vi bruger de indsamlede data til forskellige formål:

 • til at levere og vedligeholde vores tjeneste;
 • til at underrette dig om ændringer af vores tjeneste;
 • til at yde support;
 • til at overvåge brugen af vores tjeneste;
 • til at opdage, forebygge og løse tekniske problemer;
 • at opfylde vores forpligtelser og håndhæve vores rettigheder, der følger af kontrakter indgået mellem dig og os;
 • at give dig nyheder, særlige tilbud og generelle oplysninger om andre varer, tjenester og begivenheder, som vi tilbyder, og som ligner dem, du allerede har købt eller vist interesse for, medmindre du har valgt ikke at modtage sådanne oplysninger.

Overførsel af data

Dine oplysninger, herunder personoplysninger, kan blive overført til - og vedligeholdes på - computere uden for din stat, provins, land eller anden statslig jurisdiktion, hvor databeskyttelseslovgivningen kan afvige fra lovgivningen i din jurisdiktion.

Dit samtykke til denne privatlivspolitik efterfulgt af din indsendelse af sådanne oplysninger repræsenterer dit samtykke til en sådan overførsel.

Vi vil tage alle de nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, og at ingen overførsel af dine personlige data til en organisation eller et land finder sted, medmindre der er tilstrækkelige kontroller på plads, herunder sikkerheden af dine data og andre personlige oplysninger.

Oplysning af data

Vi kan videregive personlige oplysninger til tredjeparter, der leverer tjenester til os, såsom cloud- og hostingudbydere, dataanalyse, betalingsbehandling, levering af informationsteknologi og relateret infrastruktur, levering af e-mail, revision og lignende tjenester.

Sikkerhed af data

Sikkerheden af dine data er vigtig for os, men husk, at ingen transmissionsmetode over internettet eller metode til elektronisk lagring er 100 % sikker. Selv om vi bestræber os på at bruge kommercielt acceptable midler til at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere absolut sikkerhed.

Tjenesteudbydere

Vi kan ansætte tredjepartsvirksomheder og enkeltpersoner til at lette vores tjeneste ("tjenesteudbydere"), levere tjeneste på vores vegne eller hjælpe os med at analysere, hvordan vores tjeneste bruges.

Disse tredjeparter har adgang til dine Personoplysninger for at udføre bestemte opgaver på vores vegne. De er forpligtede til hverken at videregive eller bruge dataene til andre formål.

Vi kan bruge tredjepartstjenesteudbydere til at automatisere udviklingsprocessen af vores Tjeneste

Vercel

Vercel leveres af Vercel, Inc.

Vercel er en platform til at udrulle og administrere apps.

For yderligere oplysninger om hvilke data Vercel indsamler og til hvilket formål, og hvordan beskyttelsen af dataene sikres, kan du besøge siden Vercel Privacy Policy (fortrolighedspolitik): https://vercel.com/privacy.

Microsoft Azure

Microsoft Azure leveres af Microsoft Corporation.

Microsoft Azure er en cloud computing-platform og -infrastruktur, der er skabt af Microsoft, til at opbygge, implementere og administrere applikationer og tjenester gennem et globalt netværk af Microsoft-administrerede datacentre.

Du kan få flere oplysninger om, hvilke data Microsoft Azure indsamler til hvilket formål, og hvordan beskyttelsen af dataene sikres, på siden Microsoft Azure Privacy Policy (politik om beskyttelse af personlige oplysninger): https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

OpenAI

OpenAI leveres af OpenAI, Inc.

OpenAI er et non-profit AI-forskningsselskab, der har til formål at fremme, undersøge og tjene brugen af kunstig generel intelligens (AGI) til gavn for menneskeheden.

For yderligere oplysninger om hvilke data OpenAI indsamler til hvilket formål, og hvordan beskyttelsen af dataene sikres, kan du besøge OpenAI's side om privatlivspolitik: https://openai.com/privacy/.

Vores tjeneste kan indeholde links til andre websteder, som ikke drives af os. Hvis du klikker på et link fra en tredjepart, vil du blive ledt til den pågældende tredjeparts websted. Vi anbefaler kraftigt, at du gennemgår fortrolighedspolitikken for hvert websted, du besøger.

Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitikker eller praksis på tredjeparts websteder eller tjenester.

Dine databeskyttelsesrettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR)

Hvis du er bosiddende i Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), har du visse databeskyttelsesrettigheder, der er omfattet af GDPR.

Vi vil tage alle rimelige skridt for at give dig mulighed for at rette, ændre, slette eller begrænse brugen af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at blive informeret om, hvilke Personoplysninger vi har om dig, og hvis du ønsker at få dem fjernet fra vores systemer, bedes du sende os en e-mail på support@maila.ai.

Du har ret til at få adgang til, opdatere eller slette de oplysninger, som vi har gemt om dig. Bemærk venligst, at vi kan bede dig om at bekræfte din identitet, før vi besvarer sådanne anmodninger for at beskytte sikkerheden for dine personlige data.

Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Vores politik vedrørende "Do Not Track"-signaler:

Vi respekterer "Do Not Track"-signaler og sporer ikke, placerer ikke cookies og bruger ikke reklamer, når en Do Not Track-browsermekanisme er på plads. 'Do Not Track' er en indstilling, som du kan indstille i din webbrowser for at informere websteder om, at du ikke ønsker at blive sporet.

 • Du kan aktivere eller deaktivere Do Not Track ved at gå til præferencer eller indstillinger på din webbrowsers side.

Dine databeskyttelsesrettigheder i henhold til California Consumer Privacy Act (CCPA)

Hvis du er bosiddende i Californien, har du ret til at blive informeret om, hvilke data vi indsamler om dig, bede om at få slettet dine data og ikke at sælge (dele) dem. For at udøve dine databeskyttelsesrettigheder kan du fremsætte visse anmodninger og spørge os om personlige oplysninger.

Når vi modtager en sådan anmodning, vil vi give dig følgende oplysninger:

 • De kategorier af personlige oplysninger, som vi har indsamlet om dig.
 • De kategorier af kilder, hvorfra vi indsamler dine personlige oplysninger.
 • Det forretningsmæssige eller kommercielle formål med indsamling eller salg af dine personlige oplysninger.
 • De kategorier af tredjeparter, som vi deler personlige oplysninger med.
 • De specifikke personlige oplysninger, som vi har indsamlet om dig.
 • En liste over kategorier af personlige oplysninger, som vi har videregivet til et forretningsmæssigt formål, sammen med kategorien af enhver anden virksomhed, som vi har delt dem med.
 • Bemærk venligst, at du har ret til at bede os om at give dig disse oplysninger højst to gange inden for en rullende tolvmåneders periode. Når du fremsætter denne anmodning, vil de oplysninger, der gives, være begrænset til de personlige oplysninger, som vi har indsamlet om dig i de foregående tolv måneder.

"At slette dine personlige oplysninger". Hvis du fremsætter denne anmodning, sletter vi de personlige oplysninger, som vi har om dig i vores registre fra datoen for din anmodning. Vi vil pålægge eventuelle tjenesteudbydere at gøre det samme. I nogle tilfælde kan sletning ske ved at afidentificere oplysningerne.

Vi sælger eller udlejer ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter til noget formål. Du er den eneste ejer af dine personlige oplysninger og kan til enhver tid anmode om videregivelse eller sletning.

Bemærk venligst, at hvis du beder os om at slette eller stoppe salget af dine data, kan det påvirke din oplevelse med os, og du kan muligvis ikke deltage i visse programmer eller medlemstjenester, der kræver brug af dine personlige oplysninger for at kunne fungere.

For at udøve dine rettigheder til databeskyttelse i Californien, som beskrevet ovenfor, bedes du sende din(e) anmodning(er) på en af følgende måder:

Dine databeskyttelsesrettigheder, som er beskrevet ovenfor, er omfattet af CCPA, der er en forkortelse for California Consumer Privacy Act. Du kan få mere at vide ved at besøge det officielle websted med oplysninger om Californiens lovgivning. CCPA trådte i kraft den 01/01/2020.

Børns privatliv

Vores tjenester er ikke beregnet til brug for børn under 16 år ("børn").

Vi indsamler ikke bevidst personligt identificerbare oplysninger om børn under 16 år. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn har givet os personlige oplysninger, bedes du kontakte os. Hvis vi finder ud af, at vi ubevidst har indsamlet personoplysninger fra børn uden forældrenes samtykke, vil vi tage skridt til at fjerne disse oplysninger fra vores servere.

Ændringer af denne privatlivspolitik

Du anbefales at gennemgå denne fortrolighedspolitik med jævne mellemrum for eventuelle ændringer. Ændringer af denne fortrolighedspolitik træder i kraft, når de offentliggøres på denne side.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os:

Via e-mail: support@maila.ai.

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Sidst opdateret: 25. september 2020