Policy för generering av användarinnehåll

Vi strävar efter att skapa en säker och välkomnande miljö för alla våra användare. För att göra detta förbjuder vi användare att medvetet skapa - eller låta andra medvetet skapa - följande kategorier av innehåll:

 • Hat: Vi tillåter inte innehåll som främjar hat eller våld mot någon grupp människor på grund av ras, etnicitet, nationellt ursprung, religion, kön, sexuell läggning eller funktionshinder.
 • Politiskt: Vi tillåter inte innehåll som är avsett att påverka politiska val eller den allmänna opinionen.
 • Olagligt: Vi tillåter inte innehåll som är olagligt eller främjar olaglig verksamhet.
 • Trakasserier: Vi tillåter inte innehåll som trakasserar, skrämmer eller mobbar andra.
 • Våld: Vi tillåter inte innehåll som främjar eller förhärligar våld eller som hyllar andras lidande eller förnedring.
 • Självskadebeteende: innehåll som främjar, uppmuntrar eller visar självskadebeteende, t.ex. självmord, skärande beteende och ätstörningar.
 • Vuxen: Vi tillåter inte innehåll som syftar till att väcka sexuell upphetsning, t.ex. beskrivningar av sexuell aktivitet, eller som främjar sexuella tjänster (med undantag för sexualundervisning och välbefinnande).
 • Integritet: Vi tillåter inte innehåll som kränker andras integritet.
 • Spam: Vi tillåter inte innehåll som inte är en uppmaning till massinnehåll.
 • Bedrägeri: Vi tillåter inte innehåll som är falskt eller vilseledande, t.ex. försök att lura personer eller sprida desinformation.
 • Skadlig programvara: Vi tillåter inte innehåll som försöker generera utpressningstrojaner, keyloggers, virus eller annan programvara som är avsedd att orsaka skada.
 • Medicinskt innehåll: Vi tillåter inte innehåll som främjar eller ger medicinska råd.
 • Religion: Vi tillåter inte innehåll som främjar eller förringar religioner.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst blockera användare som vi anser bryter mot vår policy för användarinnehåll.