Epost ämnesrad generator

En ämnesrad för e-post är en kort textrad som visas i rubriken för ett e-postmeddelande. Den är tänkt att fånga uppmärksamheten och uppmuntra mottagaren att öppna e-postmeddelandet. E-postens ämnesrader är en av de viktigaste aspekterna av ett marknadsföringsmeddelande. Om du inte har en catchy ämnesrad kommer ditt e-postmeddelande inte att öppnas och hamna direkt i papperskorgen.

Eftersom du skriver ett e-postmeddelande måste ämnesraden vara övertygande för att fånga läsarens uppmärksamhet, men ämnet bör också vara relevant för det du skriver om. Du vill låta folk veta vad du pratar om utan att ge bort för mycket, och spendera mycket tid på att komma på en kreativ clickbait-ämnesrad vi löser detta problem med en e-postämnesradgenerator som en tjänst så att du kan brainstorma många ämnesrader för din kampanj.

Maila AI Generering av e-postämnesraden

Generatorn för e-postämnesrader är ett enkelt sätt att generera ämnesrader baserat på nyckelord som är relaterade till ditt företag eller din produkt. Verktyget hjälper företag att skriva mer tilltalande ämnesrader genom att utnyttja AI-teknik för att generera en catchy ämnesrad inom 60 sekunder.

Hur det fungerar:

För att generera den bästa möjliga ämnesraden med hjälp av vår plattform:

  1. Först måste du logga in på MAILA AI APP och välja mallen "Email subject Line generator" från sidan med mallar.
  2. Därifrån kommer du att få en uppmaning att mata in några nyckelord om ditt företag, när du är klar klickar du på "Compose"-knappen i slutet av redigeraren.
  3. Du kommer att få en kopia av den genererade ämnesraden.

Exempel:

Användarinmatning: "Customer Insights"

**Genererad ämnesrad: **

  1. "Vad dina kunder säger om dig"
  2. "Dina kunder, insikter och vad de betyder för ditt företag"
  3. "Hur du använder kundinsikter för att förbättra din verksamhet".

Vad kan jag uppnå med det här verktyget?

  1. Förbättra dina ämnesrader för e-postmeddelanden
  2. Det hjälper dig att spara tid när du skriver ämnesrader genom att brainstorma idéer för ämnesrader.