I den här artikeln tar vi upp grunderna för att skriva engagerande texter. Copywriting är en konst och en vetenskap, och det kan vara skillnaden mellan en lyckad kampanj och en misslyckad kampanj.

Bästa praxis Sammanfattning

Här är några bästa metoder att tänka på:

 • Skriv korta, koncisa och tydliga texter.
 • Var konsekvent med din stil.
 • Använd rubriker och underrubriker för att bryta upp innehållet.
 • Använd fet, kursiv och understruken text för att betona viktiga punkter.
 • Använd punktformuleringar och numrerade listor.
 • Använd bilder och videor för att illustrera viktiga punkter.
 • Använd ett språk som är lämpligt för din målgrupp.
 • Använd den aktiva rösten
 • Använd ett positivt språk.
 • Undvik jargong.
 • Överväg att använda humor
 • Överväg att använda frågor
 • Överväg att använda berättelser

Grunderna för copywriting

Copywriting är konsten och vetenskapen att skriva övertygande, övertygande och intressant innehåll som engagerar läsaren och leder till konverteringar. Det är en viktig del av alla marknadsförings- och reklamkampanjer och kan vara avgörande för en försäljning.

Det första steget i en bra copywritingprocess är att förstå din målgrupp. Vilka är deras behov? Vilka är deras problem? Vilka är deras mål? När du förstår din målgrupp kan du börja skriva texter som talar direkt till dem.

Nästa steg är att skriva rubriker som är tydliga, kortfattade och uppmärksammade. Din rubrik är det första som potentiella kunder ser, så det är viktigt att göra ett bra intryck.

Din rubrik bör följas av en stark inledande mening som fångar läsarens uppmärksamhet och sätter tonen för resten av texten. Huvuddelen av din text ska vara välskriven och övertygande, med en tydlig uppmaning till handling i slutet.

Slutligen bör du korrekturläsa din text noggrant innan du publicerar den. Skrivfel och grammatiska fel kan få dig att verka oprofessionell och skada din trovärdighet.

Tips för copywriting

Här är några allmänna tips att tänka på när du utformar din copy:

Håll det enkelt: Använd korta, enkla meningar och undvik jargong.

Använd korta, enkla meningar och undvik jargong. Var tydlig: Var tydlig med vad du erbjuder och vad du vill att läsaren ska göra.

Var tydlig med vad du erbjuder och vad du vill att läsaren ska göra. Var övertygande: Använd starka argument och ett övertygande språk för att argumentera för din sak.

Använd starka argument och ett övertygande språk för att argumentera för din sak. Var intressant: Skriv texter som är intressanta och engagerande, och se till att de innehåller en stark uppmaning till handling.

Skriv texter som är intressanta och engagerande och se till att de innehåller en stark uppmaning till handling. Korrekturläs: Läs igenom din text noggrant innan du publicerar den.

Ton och röst

Ton och röst är två av de viktigaste delarna av skrivstilen. Tonen avser din inställning till ditt ämne och din publik. Röst avser det sätt på vilket du uttrycker idéer och hur din personlighet lyser igenom i ditt skrivande.

Välj en ton och en röst som överensstämmer med ditt varumärke.

Exempel Bransch Ton och röst
Slack Teknik Klart, koncist och mänskligt
Apple Teknik Innovativ och elegant
Nike Sport Inspirerande och eftersträvansvärt
Coca Cola Dryck Roligt och optimistiskt
Amazon Detaljhandel Hjälpsam och pålitlig
Ford Fordonsindustri Djärv och självsäker
McDonald's Snabbmat Familjevänlig och avslappnad
The New York Times Nyheter Seriöst och objektivt
Cosmopolitan Livsstil Djärv och kraftfull
National Geographic Resor Informativt och inspirerande
Vogue Mode Sofistikerad och glamorös

Rubriker och underrubriker

Rubriker och underrubriker är en viktig del av varje text. De hjälper till att bryta upp texten och gör den lättare att läsa.

Rubrikerna ska vara korta, tydliga och uppmärksammade. De bör också vara förenliga med tonen och rösten hos ditt varumärke.

Underrubriker bör vara korta och tydliga och ge en kort sammanfattning av det följande innehållet.

Betoning

Betoning är en viktig del av alla texter. Den hjälper till att fästa läsarens uppmärksamhet på viktiga punkter och gör texten lättare att läsa.

Det finns flera sätt att betona text:

 • Fet stil
 • Kursiv stil
 • Understrykning
 • Färg
 • Storlek
 • Kapitalisering

Listor

Listor är ett bra sätt att dela upp texten och göra den lättare att läsa. De hjälper också till att fästa läsarens uppmärksamhet på viktiga punkter.

Det finns två typer av listor:

 • Listor med punktlistor
 • Numrerade listor

Punktlistor används för att räkna upp punkter som inte behöver stå i någon särskild ordning. Numrerade listor används för att räkna upp punkter som måste vara i en viss ordning.

Bilder och videor

Bilder och videor är ett utmärkt sätt att illustrera viktiga punkter och göra ditt innehåll mer engagerande. De bidrar också till att bryta upp texten och göra den lättare att läsa.

Språk

Språket du använder bör vara lämpligt för din målgrupp. Om du skriver för en teknisk publik kan du använda ett mer tekniskt språk. Om du skriver för en allmän publik bör du använda ett mer allmänt språk.

Aktiv röst

Den aktiva rösten är mer direkt och engagerande än den passiva rösten. Den gör också ditt skrivande mer koncist och lättare att läsa.

Positivt språk

Positivt språk är mer engagerande än negativt språk. Det gör också ditt skrivande mer övertygande och lättare att läsa.

Jargong

Jargong är ett specialiserat språk som används av en viss grupp människor. Det kan vara användbart i vissa situationer, men det kan också göra ditt skrivande mindre tydligt och mindre engagerande.

Humor

Humor är ett utmärkt sätt att engagera din publik och göra ditt innehåll mer minnesvärt. Det kan också hjälpa dig att bygga en starkare kontakt med dina läsare.

Frågor

Frågor är ett utmärkt sätt att engagera din publik och göra ditt innehåll mer minnesvärt.

Slutsats

Det första steget i varje bra copywritingprocess är att förstå din målgrupp. Vilka är deras behov? Vilka är deras problem? Vilka är deras mål? När du förstår din målgrupp kan du börja skriva texter som talar direkt till dem.

Nästa steg är att skriva rubriker som är tydliga, kortfattade och uppmärksammade. Din rubrik är det första som potentiella kunder ser, så det är viktigt att göra ett bra intryck.

Din rubrik bör följas av en stark inledande mening som fångar läsarens uppmärksamhet och sätter tonen för resten av texten. Huvuddelen av din text ska vara välskriven och övertygande, med en tydlig uppmaning till handling i slutet.

Slutligen bör du korrekturläsa din text noggrant innan du publicerar den. Skrivfel och grammatiska fel kan få dig att verka oprofessionell och skada din trovärdighet.