Hur ändrar jag stilen på texter med maila.ai?

Steg 1: Åtkomst till Maila.ai -instrumentpanelen och skriv en stycktext. Steg 2: Valda ett stycke av text och klicka på knappen "Till formell stil". Steg 3: Resultatet kommer att visas på den högra sidofältet på instrumentpanelen.

Vi använder kraften i konstgjord intelligens för att omvandla dina texter. till en formell stil. Om resultatet inte är korrekt, försök igen. Varje gång du använder verktyget kommer resultatet att vara annorlunda.

Vad är Maila.ai -verktyget?

Maila.ai är ett verktyg som använder konstgjord intelligens för att generera texter, det kan skriva en informerad text, den kan sammanfatta en text, den kan förvandla en text från en formell stil till en informell stil och mer.

Vad är den informella stilen?

Den informella stilen är en stil som är bekväm och avslappnad. Detta är den stil vi använder när vi pratar med vänner och familj. Denna stil använder sammandragningar och samtalsord, den följer inte reglerna för grammatik och syntax.

Vad är den formella stilen?

Den formella stilen är en akademisk stil, skrivandet bör vara kortfattat, meningarna bör vara fullständiga, undvika sammandragningar och samtalsord, och tonen bör vara objektiv.